img

Aangifte nalatenschap binnen de 4 maanden na overlijden

De aangifte dient te gebeuren bij het kantoor der Registratie van de laatste woonplaats van de overledene. Vanaf 1 januari 2007 verdwenen de successierechten op de gezinswoning voor langstlevende echtgeno(o)t(e) of voor hij/zij die met de overledene samenwoonde. De langstlevende echtgeno(o)t(e) dient in Vlaanderen niet langer successierechten te betalen op het eigen deel in de gezinswoning.

Percentage successierechten (voor Vlaanderen) op het gedeelte van het netto aandeel:

in rechte lijn en tussen echtgenoten:
van 0 tot 50.000 euro: 3%
50.000 tot 250.000 euro: 9%
boven 250.000 euro: 27%
tussen broers/zussen:
van 0 tot 75.000 euro: 30%
75.000 tot 125.000 euro: 55%
boven 125.000 euro: 65%
tussen ooms/tantes en neven/nichten:
van 0 tot 75.000 euro: 45%
75.000 tot 125.000 euro: 55%
boven 125.000 euro: 65%