Het gemis, de leegte …

Voor de afscheidsplechtigheid wordt uw aandacht als nabestaande volledig opgeëist door allerlei zaken die moeten geregeld worden. De dag van de plechtigheid zelf gebeurt er ook van alles rondom u. Soms zonder dat u dat allemaal goed beseft. Wellicht gaat het allemaal een beetje aan u voorbij. Daarna gaat het leven weer ‘zijn gewone gang’. Maar misschien niet voor u en de anderen die achterblijven.

U blijft achter met een gemis, een leegte… Misschien voelt u de behoefte om hierover met iemand te praten. Misschien vreest u uw omgeving en familie overdreven te belasten met uw gepieker en verdriet. Toch is het niet goed alles op te kroppen. Praten over alles wat u bezighoudt mag. Zo’n gesprek kan enorm opluchten. Het kan de nodige moed geven om de draad weer op te pakken.

Vzw Trefpunt is op de hoogte van alle zelfhulpgroepen in Vlaanderen
E. Van Evenstraat 2c, 3000 Leuven
016/ 23 65 01
e-mail: trefpunt.zlfhulp@soc.kuleuven.be