U kan uw laatste wil laten registreren door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van uw gemeente.

Het volstaat om een verklaring aan de ambtenaar te overhandigen.

U krijgt een ontvangstbewijs.

Belangrijk
Indien bij leven een laatste wil op de gemeente werd neergelegd, dan zal deze bij overlijden altijd worden gerespecteerd. Nabestaanden kunnen dit NIET meer wijzigen op ogenblik van overlijden. Een wijziging om welke reden dan ook dient steeds op de gemeente van uw woonplaats te worden doorgegeven. De terminologie, die wordt gebruikt, is voor oudere mensen niet altijd evident. Indien je het niet goed begrijpt aarzel dan zeker niet om uitleg aan de ambtenaar te vragen, ze helpen je graag. Het is ook mogelijk een uitvaartcontract op te maken met specifieke wensen. Je kan ons dit uitvaartcontract ook bezorgen en desgewenst laten registreren op de gemeente van uw woonplaats.