• Bank(en) op de hoogte brengen van overlijden en navraag doen welke documenten zij eventueel nodig hebben om de rekeningen
  in orde te brengen.
 • Een attest van overlijden zal via ons aan u bezorgd worden.
 • Contact opnemen met de pensioendienst, indien dit niet automatisch door de gemeente zou gebeuren.
 • Het ziekenfonds van de overledene inlichten.
 • Verzekeringsmaatschappijen inlichten van overlijden.
 • Maatschappijen waarbij de overledene een abonnement had (bv dagblad, tijdschrift, filmnet,...) stopzetten of laten overdragen.
  Dit gebeurt steeds SCHRIFTELIJK.
 • Maatschappij waarvan de overledene lid was ( OKRA, zelfhulpgroepen, vrijetijdsverenigingen, ...) stopzetten of overdragen.
  Dit gebeurt alsook SCHRIFTELIJK
 • Water - gas - electriciteit/ Telenet, telefoonmaatschappij, internetprovider
  De betrokken maatschappij SCHRIFTELIJK op de hoogte brengen,
  hetzij om contracten op te zeggen hetzij over te dragen
  Water: TMVW tel. 078 35 35 99
  Electriciteit en gas: Eandis tel. 078 35 35 34
  Kabet TV: Telenet tel. 015 66 66 66
  Indien de overledene huurder was, desgewenst de huurovereenkomst SCHRIFTELIJK opzeggen
 • DIV
  U kunt ervoor kiezen de nummerplaat en het inschrijvingsbewijs terug te sturen of
  om het voertuig om naam van iemand anders te laten inschrijven.