img

U belt ons op het nummer 09/ 326 08 40, 052/ 42 57 73 of 0475/ 92 55 91, zodat wij de eerste afspraken kunnen regelen.

Als uw dierbare thuis overlijdt, verwacht of onverwacht doet u het volgende


 • u belt eerst de huisarts of de dokter van wacht, hij/zij komt ter plaatse om het overlijden vast te stellen en vult de nodige documenten in. Zonder deze documenten kan de overledene niet vervoerd worden! Naast het model IIIc dient ook, in geval van crematie, het medisch attest formulier II ingevuld.
 • u verwittigt familieleden en eventueel zeer goede vrienden resp. buren en vraagt hen of zij eventueel nog thuis afscheid wensen te nemen.
 • wanneer de dokter is langs geweest en iedereen die het wenst afscheid heeft genomen neemt u terug contact op met ons zodat het nodige kan worden gedaan om de overledene te vervoeren naar het uitvaartcentrum.
 • u legt de kledij voor de overledene klaar om mee te geven.
 • u legt de identiteitskaart, het rijbewijs en het huwelijksboekje van de overledene klaar
 • vervolgens volgt de bespreking van de uitvaart bij u thuis of op ons kantoor.

Als uw dierbare in het ziekenhuis overlijdt doet u het volgende


 • de overledene zal naar het mortuarium van het ziekenhuis worden overgebracht
 • desgewenst kan u de verpleging vragen om uw dierbare te verzorgen en aan te kleden
 • u neemt contact met ons op, zodat wij concreet met u kunnen afspreken
 • u legt eventueel nog kledij, identiteitskaart, het rijbewijs en het huwelijksboekje klaar
 • vervolgens volgt de bespreking van de uitvaart bij u thuis of bij ons op kantoor
 • na het vervullen van de verplichte administratieve formaliteiten kan de overledene naar ons funerarium worden overgebracht

Als uw dierbare in een rusthuis overlijdt doet u het volgende


 • indien het rusthuis over een mortuarium beschikt zal uw geliefde naar daar worden overgebracht en u neemt contact met ons op om het verdere verloop te bespreken. Indien er geen mortuarium voorhanden is dan neemt u eerst contact met ons op
 • u legt eventueel nog kledij, identiteitskaart, het rijbewijs en het huwelijksboekje klaar
 • vervolgens volgt de bespreking van de uitvaart bij u thuis of bij ons op kantoor
 • na het vervullen van de verplichte administratieve formaliteiten kan de overledene naar ons funerarium worden overgebracht

Het WZC Molenkouter beschikt niet meer over een eigen mortuarium, maar alle familieleden en bewoners kunnen rustig en in alle seriniteit afscheid nemen vooraleer de overledene naar ons funerarium wordt overgebracht.

Zowel voor een overlijden in het ziekenhuis als in een rusthuis hebt u steeds de gelegenheid om eerst afscheid te nemen van uw dierbare.
In bepaalde ziekenhuizen resp. rusthuizen zijn ook regels, die bepalen wanneer de overledene kan worden overgebracht. Begrijpelijk daar
er zoveel andere patiënten zijn, die ook hulp nodig hebben en de verpleging nu éénmaal niet overal tegelijk kan zijn.


Belangrijk

U hebt steeds de vrije keuze van begrafenisondernemer, noch een rusthuis, noch een ziekenhuis of iemand anders kan u verplichten om een bepaalde begrafenisondernemer onder de arm te nemen, welke redenen ook worden aangewend. Neem dan ook eerst en vooral contact op met uw vertrouwde begrafenisondernemer, zodat deze u van in het begin met CORRECTE informatie kan bijstaan.