Niet te vergeten bij overlijden!

 • Bank(en) op de hoogte brengen van overlijden. Zij helpen u verder, zodat u weer over de rekeningen kan beschikken.

 • Een attest van overlijden zal via ons aan u bezorgd worden.

 • Contact opnemen met de pensioendienst, indien dit niet automatisch door de gemeente zou gebeuren.

 • Het ziekenfonds van de overledene inlichten.

 • Verzekeringsmaatschappijen inlichten van overlijden.

 • Maatschappijen waarbij de overledene een abonnement had (bv dagblad, tijdschrift, filmnet,…) stopzetten of laten overdragen.
  Dit gebeurt steeds SCHRIFTELIJK.

 • Maatschappij waarvan de overledene lid was ( OKRA, zelfhulpgroepen, vrijetijdsverenigingen, …) stopzetten of overdragen.
  Dit gebeurt alsook SCHRIFTELIJK.

 • Water – gas – electriciteit
  De betrokken maatschappij SCHRIFTELIJK op de hoogte brengen, hetzij om contracten op te zeggen hetzij over te dragen.
  Indien de overledene huurder was, desgewenst de huurovereenkomst SCHRIFTELIJK opzeggen.

 • Telefoonmaatschappij, internetprovider
  De betrokken maatschappij SCHRIFTELIJK op de hoogte brengen, hetzij om contracten op te zeggen hetzij over te dragen
  Indien de overledene huurder was, desgewenst de huurovereenkomst SCHRIFTELIJK opzeggen.

 • DIV
  U kunt ervoor kiezen de nummerplaat en het inschrijvingsbewijs terug te sturen of om het voertuig om naam van iemand anders te laten inschrijven.  Uw verzekeringsagent kan u hierbij helpen.